Khách hàng tiêu biểu

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh:

  • (028) 3831.2122 - 3831.2123
  • Fax: 3996.9669
  • - C.Hương: 0946.86.01.86
  • - C.Hương: 0902.381.385
  • - A. Bắc: 0902.86.81.86
  • - C. Hiền: 0934.047.039
  • Email: camerabaoviet@gmail.com

Phòng kỹ thuật:

  • (028) 3831.2086
  • 0902.823.739
  • 0902.907.439
  • Email liên hệ: phongkythuatbaoviet@gmail.com

Dịch vụ bảo trì

  • - (028) 3831.2123
  • - Hotline: 0946.86.01.86

Phòng kế toán:

  • - 028. 3831.2086
  • - 0902.906.439
  • Email liên hệ: phongketoanbaoviet@gmail.com

Tag cloud